ATHLETE PERFORMANCE

Sadržaj cjeline

6.4. Vježbe za trup i trbuh

Sadržaj cjeline

1. Sklopka (jackknife)

2. Povlačenje nogu – potkoljenice na lopti

3. Povlačenje nogu – potkoljenice na lopti (jednonožno)

4. Pretklon trupa – trbušnjaci bez opterećenja

5. Pretklon trupa – trbušnjaci s medicinkom

6. Kosi trbuh – lopta između nogu (podižeš noge)

7. Podizanje nogu s fitballom

8. Podizanje nogu u položaju „svijeće“

9. Rolanje prema natrag (oslonac na laktovima ili dlanovima)

10. Okretanje nogu – „Vrtnja“

11. Kosi pretklon trupa – bočni trbušnjaci

12. „Grljenje“ lopte u stajanju

13. Ruski twist

14. „Ruski tvist“ sa medicinkom

15. Dizanje u „Piramidu“

16. Dizanje nogu na lopti (noge pogrčene ili ispružene)

17. „Grljenje“ lopte u mostu na lopti

18. Hodanje naprijed i natrag

19. Hodanje ukrug

20. Jednoručni izdržaj na dlanu na fitballu

21. Rolanje u stajanju

22. Rolanje ukrug u stajanju

23. Rolanje u klečanju

24. Bočno rolanje – jednoručno

25. Jednoručno rolanje sa okretom

26. Prednji izdržaj – jednoručno

27. Bočni izdržaj na lopti

28. T – most na lopti

29. Vježba „Mrtva buba“

30. Podizanje nogu naizmjenično s rukama na podu (teža varijanta sa vrhovima prstiju na lopti)

31. Trup u paru – partner udara loptu

32. Podizanje nogu – lopta između stopala

33. Privlačenje na prsa – lopta između nogu

34. „Trbušnjaci“ sa malim i velikim fitballom