MARINO BASIC

ATHLETE PERFORMANCE

Sadržaj cjeline

5.3. Vježba br.3: Potisak (The Press)

Sadržaj cjeline

Kettlebell potisak treba započeti sa ramenom ruke kojom podižemo i koja je maksimalno spuštena dolje (suprotni pokret od podizanja ramena) i laktom spuštenim dolje koliko god je moguće. U isto vrijeme trebate povući lakat lagano prema unutra, prema pupku. Taj manevar radi pred-istezanje (proizvodi veću silu). Također ćete tako koristiti sve tri glave mišića ramena i imati maksimalni opseg pokreta. Kuk treba lagano „ubaciti“ na stranu da se zauzme pozicija točno ispod kettlebella.  Potisak kettlebella se treba projicirati preko stopala da bi imali dobru stabilnost i ravnotežu. Da se ne bi naginjali unazad treba kontrahirati (stisnuti) trbuh i stražnjicu. Nemojte potiskivati kettlebell direktno prema gore jer mišići ramena tada nemaju dovoljnu polugu. Vizualizirajte potisak laktovima prema van (nešto kao lateralno dizanje) držeći podlakticu okomito.  Razmišljajte na način kao da želite potisnuti kettlebell od sebe sve do točke u kojoj pada  sa strane. Na taj način ćete aktivirati veći broj mišića (čak i biceps). Stisnite kettlebell dok radite potisak i držite ručni zglob čvrsto. Kad radite potisak ruka je kao drvo a na kraju drveta je čvor. Drška kettlebella neka se nalazi u blizini maloga prsta jer ćete na taj način uključiti i triceps (refleks ekstenzora). Koncentrirajte se na to da se odgurujete od kettlebell (također vanjskim dijelom dlana radite odgurivanje), a ne da ju potiskujete.  Koncentrirajte se da držite leđa (latissimuss) zategnut prilikom potiska a možete ga aktivirati i prilikom spuštanja. Prije potiska udahnite (75% od vitalnog kapaciteta je optimalno), izdahnite malo i ponovo udahnite na kraju potiska. Prilikom potiska kontrahirajte rektalne sfintere (kao da želite spriječiti da idete na WC).  Na kraju pokreta zaključajte laktove. Kettlebell spustite sa uključenim mišićima leđa (latissimus.) Radite na način kao da povlačite kettlebell odnosno kao da radite jednoručni zgib.

Na sljedećem videu imate 20 – minutnu edukaciju kako naučiti KETTLEBELL POTISAK i različite varijante potiska:

Predvježbe:

  1. Rukovanje (učenje napetosti tj. tenzije cijelog tijela)
  2. U paru za ručni zglob (učenje aktivacije leđa – latissimusa)
  3. Partner radi pritisak na leđa – latissimus (učenje aktivacije prilikom spuštanja)
  4. Potisak vratila (učenje da se radi potisak koristeći cijelo tijelo)
  5. Potisak u paru (partner stoji na sanduku i uči se potisak koristeći cijelo tijelo)

Greške:

  1. Potisak iz ramena (ne koristite cijelo tijelo)
  2. Šaka nije ravna (može se povrediti zglob te ne možete veću težinu podići)
  3. Prebrzo spuštanje (ne uključujete potrebne mišiće i nemate dobar efekt vježbe)

Postoje različite varijante kettlebell potiska koje ćemo demonstrirati svaku posebno da bi ih bolje naučili i mogli primjenjivati u svom treningu:

1. KB Potisak (jednoručni)

2. KB potisak (dvoručni)

3. KB see-saw press (na mjestu, u kretanju)

varijanta u kretanju:

4. KB bottom up press

5. KB konobarov potisak

6. KB sotov potisak (jednoručni)

7. KB sotov potisak (dvoručni)

8. KB iz sjeda potisak s raširenim nogama – jednoručni

9. KB iz sjeda potisak s raširenim nogama – dvoručni

10. KB push press – jednoručni

11. KB push press – dvoručni

12. KB jerk – jednoručni

13. KB jerk – dvoručni

14. KB potisak s elastičnom trakom

15. KB side press

16. KB side press iz klečanja na jednoj nozi

17. Potisak s dva KB u jednoj ruci

18. KB floor press

19. Bench press s KB na elastičnim trakama