MARINO BASIC

ATHLETE PERFORMANCE

5x u201eJanjeu201c zamah svaka strana (nabau010daj na rame)
10x vrtnja u svaku stranu
10x swing squat i predruu010denje
3 serije
Vrijeme: manje od 5 minuta