ATHLETE PERFORMANCE

1.Vjeu017eba: Good morning (vjeu017eba dobro jutro)

2.Vjeu017eba: Bent over rowing (veslanje u pretklonu)

3.Vjeu017eba: Bent over rowing u2013 different grip (veslanje u pretklonu)

4.Vjeu017eba: Single arm rowing