ATHLETE PERFORMANCE

1.Vjeu017eba: Press (potisak)

2.Vjeu017eba: Military press (vojniu010dki potisak)

3.Vjeu017eba: Single arm press (jednoruu010dni potisak)

4.Vjeu017eba: Push u2013 ups (sklekovi)

5.Vjeu017eba: Push u2013 ups variation (sklekovi varijanta)

6.Vjeu017eba: Front raise isometric (predruu010denje izdrau017eaj)

7.Vjeu017eba: Pullover

8.Vjeu017eba: Kneeling two arms and single arm press (potisak u kleu010danju)

9.Vjeu017eba: Push press (potisak s pripremom)

10. Vjeu017eba: Jerk (izbau010daj)