ATHLETE PERFORMANCE

1. U stojeu0107oj poziciji izvesti trzaj na snagu
2. Pasti u poziciju skleka i napraviti jedan sklek na bugarskoj vreu0107i, vratiti se natrag u pou010detni polou017eaj.
3. Vratiti se u pou010detni polou017eaj brzo. Napraviti dva trzaja na snagu.
4. Spustiti se i napraviti dva skleka na bugarskoj vreu0107i, vratiti se natrag u pou010detni polou017eaj.
5. Vratiti se u pou010detni polou017eaj. Napraviti 3 trzaja na snagu.
6. Spustiti se dolje i napraviti 3 skleka na bugarskoj vreu0107i, vratiti se natrag u pou010detni polou017eaj.
7. Ponavljati sve dok se ne napravi 10 trzaja i 10 sklekova na bugarskoj vreu0107i.
Nakon toga napraviti 10 kruu017eenja desno/lijevo. Nakon toga sve ponoviti od 10 prema dolje. Na kraju u0107ete imati napravljeno 110 trzaja na snagu i 110 sklekova.