ATHLETE PERFORMANCE

Zagrijavanje:

Zasuci trupa 20x + Rumunjsko mrtvo dizanje 20x + Fleksija/Ekstenzija trupa 20x.nPauza 30 sekundi prije zapou010dinjanja sa prvom serijom.

Serija 1:

Hokejski u010duu010danj (dru017eati za trake) 20 pon. + skokovi iz poluu010duu010dnja15 pon. x 3 sa 1 minutom pauze izmeu0111u serija.

Serija 2:

3 vjeu017ebau010da se dodavaju s bugarskom vreu0107om teu017eine 12 kg sa time da jedna osoba hvata vreu0107u dva puta, a nakon minute se osoba mijenja.nUkupno trajanje serije 3:15 jer 5 sek. traje izmjena partnera. Pauza 2 minute.

Serija 3:

Kruu017eenja (D + L) + (trzaj na snagu) + (Potisak iznad glave) + 40 sek. po pokretu) x 2 serije. Obje serije se izvode jedna za drugom bez pauze. Pauza 2 minute izmeu0111u serija.

Serija 4:

Stojeu0107i prednji pullover 15 pon. + modificirana ramena (spuu0161tanje dublje i ispod 15 na svaku stranu) + potisak iznad glave 20 pon. +u00a0 triceps ext. 20 pon.
Pauza 1 minuta.

Serija 5:

Ponovi sve iznad. Prilagodi pullover vjeu017ebe na 10 pon. i rotacije ramena na 10 pon. pauza 2 minute.

Serija 6:

3 vjeu017ebau010da se dodavaju (vreu0107e 12 kg i 17 kg) koncentrirajuu0107i se na to da jedna osoba hvata vreu0107u dva puta, a nakon minute se osoba mijenja. 5 sekundi je pauza za promjenu izmeu0111u partnera.