ATHLETE PERFORMANCE

Sadržaj cjeline

Bugarska vreća: Trening 7 (CPSʼs 500 Rep Bulgarian Bag Workout)

Sadržaj cjeline
4 serije x 10 vježbi:10, 20, 15, i 10 ponavljanja serija Prva serija svake od 10 vježbi trebaju se napraviti 10 svaka kod zagrijavanja. Nakon svake serije je pauza 1 – 3 minute. Nema pauze dok se 10 vježbi od svake serije ne napravi.

10 Vježbi su:

1.    Kruženja (ponavljanja su podijeljena na dva dijela u svakom smjeru)
2.    Modificirani trzaj na snagu
3.    Rumunjsko mrtvo dizanje (vreća na ramenima)
4.    Bočni otklon trupa (vreća na ramenima)
5.    Skokovi u iskoraku (vreća na ramenima)
6.    Prednje podizanje (koristiti bočne drške)
7.    Ramene rotacije (koristiti bočne drške)
8.    Triceps opružanje (koristiti glavne drške)
9.    Biceps čekić pregib (može zamijeniti obični biceps pregib)
10.    Sklekovi na vreći sa poniranjem

Isti način ponavljanja se provodi za svih 10 vježbi:
 

Set 1: 10 pon.; 1min pauze
Set 2: 20 pon; 2-3 min pauze
Set 3: 15 pon; 1-2 min pauze
Set 4: 10 pon; završetak sa vježbom