MARINO BASIC

ATHLETE PERFORMANCE

4 serije x 10 vjeu017ebi:10, 20, 15, i 10 ponavljanja serijanPrva serija svake od 10 vjeu017ebi trebaju se napraviti 10 svaka kod zagrijavanja. Nakon svake serije je pauza 1 u2013 3 minute. Nema pauze dok se 10 vjeu017ebi od svake serije ne napravi.

10 Vjeu017ebi su:

1.u00a0u00a0 u00a0Kruu017eenja (ponavljanja su podijeljena na dva dijela u svakom smjeru)
2.u00a0u00a0 u00a0Modificirani trzaj na snagu
3.u00a0u00a0 u00a0Rumunjsko mrtvo dizanje (vreu0107a na ramenima)
4.u00a0u00a0 u00a0Bou010dni otklon trupa (vreu0107a na ramenima)
5.u00a0u00a0 u00a0Skokovi u iskoraku (vreu0107a na ramenima)
6.u00a0u00a0 u00a0Prednje podizanje (koristiti bou010dne dru0161ke)
7.u00a0u00a0 u00a0Ramene rotacije (koristiti bou010dne dru0161ke)
8.u00a0u00a0 u00a0Triceps opruu017eanje (koristiti glavne dru0161ke)
9.u00a0u00a0 u00a0Biceps u010dekiu0107 pregib (mou017ee zamijeniti obiu010dni biceps pregib)
10.u00a0u00a0 u00a0Sklekovi na vreu0107i sa poniranjem

Isti nau010din ponavljanja se provodi za svih 10 vjeu017ebi:
u00a0

Set 1: 10 pon.; 1min pauze
Set 2: 20 pon; 2-3 min pauze
Set 3: 15 pon; 1-2 min pauze
Set 4: 10 pon; zavru0161etak sa vjeu017ebom