ATHLETE PERFORMANCE

1. Gornji dio tijela: x 3 serije x 30` rad /30` pauza

u2022 kruu017eenja (8 pon. i promjena strana)
u2022 trzaj na snagu (12 pon.)
u2022 bacanja sa ruku (8 pon.)

2. Hvat (sa trakama): x 3 serije 30` rad /30` pauza

(koristite trake da odmorite hvat)

u2022 Uspravno veslanje (12 pon.)
u2022 prednji potisak iznad glave (15 pon.)

3. Prsa, leu0111a i biceps: 3 serije 30` rad /30` pauza

u2022 veslanje u pretklonu (20 pon.)
u2022 biceps u010dekiu0107 pregib (20 pon.)
u2022 sklekovi (20 pon.)

4. Noge:

u2022 zamah i u010duu010danj 3 x 20

5. Dodavanje izmeu0111u 3 osobe:

u2022 1 min x 3 serije rad /30` pauza

6. Sklekovi rad/15` dru017eanje:

u2022 10-20 ponavljanja

7. Otkloni trupa u sjedu x 3:

u2022 50 reps

8.tNoge x 2 serije:

u2022 strau017enji u010duu010danj x 20 ponavljanja
u2022 bou010dni iskoraci (bez vreu0107e) x 20 pon.
u2022 iskoraci u kretanju sa vreu0107om na leu0111ima cijelom dionicom
u2022 skokovi u kretanju s vreu0107om na leu0111ima cijelom dionicom
u2022 skokovi iz poluu010duu010dnja s vreu0107om na leu0111ima x 20 pon.