MARINO BASIC

ATHLETE PERFORMANCE

Kombinacija 2 u2013 3 vjeu017ebe koje se izvode povezano. Izvodi se 1 u2013 2 serije po vjeu017ebi.
u00a0

1.u00a0u00a0 u00a0Vrtnja + nabacivanje na rame 5x
2.u00a0u00a0 u00a0Vrtnja + nabacivanje na rame + skier 5x
3.u00a0u00a0 u00a0Vrtnja sa dru017eanjem za vanjske dru0161ke + rameni potisak 5x
4.u00a0u00a0 u00a0Pregib podlaktice + zasuci 5x
5.u00a0u00a0 u00a0Skok udalj + iskoraci 5x
6.u00a0u00a0 u00a0Podizanje na prste + preskoci 5x
7.u00a0u00a0 u00a0Skokovi iz poluu010duu010dnja + skipovi 5x + 20 sec.