MARINO BASIC

ATHLETE PERFORMANCE

Sadržaj cjeline

4. Metode progresije

Sadržaj cjeline
Kao i u radu sa drugim rekvizitima tako i sa švicarskom loptom se može raditi progresija. Postoji veći broj metoda za povećavanje nivoa težine kod korištenja švicarske lopte u treningu.
 
Navesti ćemo neke:

1. Promjena baze oslonca.

Smanjivanjem baze oslonca povećava se izazov za održavanjem ravnoteže. To se može postići povećanjem napumpanosti lopte što dovodi do manje baze oslonca, zatim stavljajući stopala bliže jedno drugom, te sa prebacivanjem uporišta sa tri točke na uporište sa dvije točke.

2. Promjena dužine poluge ruku.

Npr. izvođenje vježbe bacanja medicinke sa grudiju prilikom izvođenja trbušnjaka (pretklona trupa) na bacanje medicinke u uzručenju (ruke ispružene iznad glave). Duža je poluga te je na taj način teže izvođenje.

3. Povećanje opsega pokreta.

Npr. izvođenje parcijalnog skleka i potpunog skleka na lopti ili rolanja na lopti sa manjim ili većim opsegom pokreta.

4. Promjena brzine izvedbe pokreta.

Neke vježbe poput razvlačenja na dvije švicarske lopte su teža ako se izvode sporo ili izvođenje različitih varijanti sklekova na švicarskoj lopti.

5. Dodavanje otpora.

Vježbanje na švicarskoj lopti se može otežati na način da se koristi vanjsko opterećenje poput slobodnih utega (šipke, bučice, girje), sajle ili elastične trake. Npr. jednoručni potisak sa bučicom u ležanju na švicarskoj lopti.

6. Zatvaranje očiju.

Zatvaranjem očiju se povećava proprioceptivni zahtjev na izvođenje svake vježbe. Bitna je dobra asistencija trenera prilikom izvođenja vježbi poput klečenja na lopti zatvorenih očiju da ne bi došlo do pada i povrede.