MARINO BASIC

ATHLETE PERFORMANCE

Kao i za svako vjeu017ebanje trebate provjeriti s doktorom da li ste zdravi da vjeu017ebate.
Paziti na okruu017eenje oko sebe da ne bi ostale vjeu017ebau010de ugrozili.
Podloga ne smije biti klizava, pogotovo ako vjeu017ebate bosi.
Odaberite optimalnu teu017einu Bugarske vreu0107e.
Nauu010dite dobru tehniku prije nego u0161to pou010dnete raditi cijele treninge.
Postepeno poveu0107avajte broj ponavljanja jer je bitna kvaliteta a ne kvantiteta.u00a0
Jedan od ograniu010davajuu0107ih faktora zna biti jau010dina hvata. Npr. drugi miu0161iu0107i mogu jou0161 izdru017eati puno ponavljanja ali zbog hvata morate stati.
Kad se pojavi umor zna dou0107i do pada u tehnici.
Zatim kad se rade eksplozivne kretnje onda moraju stvarno biti izvedene na eksplozivan nau010din.
S druge strane opet treba koristiti mekou0107u, efikasnost i ekonomiu010dnost prilikom izvou0111enja vjeu017ebi pogotovo nekih poput u201eVrtnjeu201c.

Kad radite vjeu017ebe poput u201eVrtnjeu201c nemojte koristiti trake. Trake su za izvou0111enje drugih vjeu017ebi. Kad ste znojni vreu0107a mou017ee biti klizava pa je mou017eda dobro koristiti magnezij. Takou0111er u017eene koje imaju dugu kosu moraju paziti da prilikom nekih vjeu017ebi poput u201eVrtnjeu201c ne zakau010de kosu. u017dene koje imaju duge nokte moraju isto biti oprezne prilikom izvou0111enja vjeu017ebi jer lako pucaju nokti.