MARINO BASIC

ATHLETE PERFORMANCE

Ovdje imate nekoliko testova koji u0107e vam pomou0107i da provjerite nivo svoje fiziu010dke spreme s Bugarskom vreu0107om. Uz vjeu017ebe imate i vrijeme u kojem trebate napraviti cijeli test. Ovi testovi mogu posluu017eiti i kao treninzi.