MARINO BASIC

ATHLETE PERFORMANCE

Postoji veliki broj vjeu017ebi s Bugarskom vreu0107om koje se mogu izvesti. Pokazati u0107emo neke od njih. Svaka od vjeu017ebi ima svoje varijante. Takou0111er je prednost u0161to se mou017ee iu0107i s vjeu017ebe na vjeu017ebu bez da se Bugarska vreu0107a ispuu0161ta iz ruku. Preporuu010dljivo jeu00a0 da se prvo napravi zagrijavanje koje se sastoji od manjeg broja laku0161ih vjeu017ebi i manjeg broja ponavljanja. Vjeu017ebe su podijeljene po miu0161iu0107nim grupama da bi bilo laku0161e za nauu010diti, a posebno je objau0161njenja vjeu017eba SPIN (vrtnja) koja je glavna u treningu s Bugarskom vreu0107om.