Семинар: Кетлбел

Дознајте сè
за Кетлбел!

Научи сѐ за реквизитот што му е потребен на секој РЕКРЕАТИВЕЦ и СПОРТИСТ!

Промени телото и способностите!

Во денешно време, секоја спортска сала или теретана има КЕТЛБЕЛ. Многу СПОРТИСТИ и РЕКРЕАТИВЦИ го користат ефикасно во својот тренинг!

Исто така, многу ФИТНЕС и КОНДИЦИСКИ тренери во нивните групни и индивидуални тренинзи ги користат предностите што ги нуди овој реквизит!

За тренинзите со кетлбел да бидат ефикасни, безбедни и интересни, потребно е добро да се знае методологијата за учење на одредени вежби, различни варијанти на вежби и протоколи што можат да се направат со цел да се постигнат посакуваните цели!

КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА?

Семинарот е наменет за сите фитнес и кондициски тренери коишто сакаат да научат како да ракуваат со кетлбел за да работат со своите клиенти, но и за спортисти и рекреативци коишто сакаат да научат како да вежбаат со кетлбел за да можат да го користат при тренирање!

ШТО ДОБИВАТЕ?

Со ОНЛАЈН пристап кон семинарот, добивате над 100 видео вежби во кои се објаснети методологијата и различните варијанти на вежби со кетлбел. Покрај тоа, добивате стручна помош во врска со корекција и подобрување на Вашата техника на изведба, како и совети за примена во кондициски и фитнес тренинг. Со ОНЛАЈН семинарот добивате БЕСПЛАТЕН семинар ВО ЖИВО, за чиј термин ќе бидете известени.

Која е целта на
семинарот?

Целта на семинарот е да им помогнеме на сите оние, коишто сакаат да научат да тренираат и вежбаат со кетлбел и да го применуваат во својот тренинг или при тренирањето клиенти. Во денешно време имаме многу временски ограничувања или немаме пристап до центрите каде што можеме да научиме различни техники за тренирање.

Затоа овој семинар има ОНЛАЈН верзија и се одржува ВО ЖИВО. Со ова му се овозможува на секого да не чека, туку веднаш да започне со едукација и учење, а со тоа и да напредува. За да бидете успешен фитнес или кондициски тренер, ова е реквизитот чија употреба, методи и протоколи треба да ги знаете.

Содржина на семинарот:
Тренирање со кетлбел во
спорт и рекреација

  1. Вовед
  2. Истражувања во врска со тренирање со кетлбел
  3. Предности од користење на кетлбел
  4. Упатства за вежби со кетлбел
  5. Вежби со кетлбел
  6. Програми на тренинг со кетлбел
  7. Тренинзи со кетлбел
  8. Останати материјали
  9. Литература
Користам кетлбели веќе неколку години во работата со моите клиенти на индивидуални и групни тренинзи. Поминав низ неколку обуки и семинари на тема кетлбел, но само на семинарот за кетлбел на Марино Башиќ ја научив комплетната методологија на вежбање со кетлбели и како на најбрз и најлесен начин да го научам вежбачот на правилната техника за изведување на основни вежби со кетлбел. Покрај тоа, семинарот нуди огромна база на вежби со кетлбели, примери за тренирање и начини да се направи тренингот поинтересен не само за рекреативците, туку и за професионалните спортисти. Дефинитивно еден од семинарите кој би им го препорачал на сите тренери доколку сакаат да го совладаат вежбањето со кетлбел и да научат како да го пренесат стекнатото знаење на своите вежбачи.
Анел Рамиќ
фитнес тренес, Strong Life Fitness, Сараево

Пријави се веднаш и ќе те известиме како да пристапиш кон ОНЛАЈН семинарот и кога е терминот ВО ЖИВО!