Seminar: Dijagnostika sportaša i rekreativaca

Nauči
provoditi
DIJAGNOSTIKU!

Testiraj svoje klijente i pruži im kvalitetniji trening!

Nauči provoditi DIJAGNOSTIKU i pomogni ostvariti ciljeve sportaša i rekreativaca!

Svaki FITNES ili KONDICIJSKI trener treba testirati svoje klijente (rekreativce ili sportaše) da bi utvrdio kakvo im je trenutno stanje i na čemu trebaju raditi da bi postigli željene promjene i ciljeve.

Ako testovi nisu dobro odabrani, kvalitetno provedeni i loše interpretirani tada nećete moći mjerljivo utvrditi napredak svojeg klijenta i nećete postići napredak s njima kakav bi mogli.

Da ne bi trebali tražiti kako sve to napraviti mi smo sve to pripremili za vas!

Tko može sudjelovati?

Seminar je namijenjen svim fitnes i kondicijskim trenerima , sportskim trenerima (individualnih i momčadskih sportova), studentima  kineziološkog fakulteta, polaznicima  fitnes učilišta i ostalima (sportaši i rekreativci) koji žele naučiti  kako provoditi kompletnu dijagnostiku  za sport i rekreaciju te kako na osnovu toga programirati treninge!

Što dobivate?

  1. Videe sa TEORETESKIM objašnjenjem testova
  2. Videe sa PRAKTIČNIM objašnjenjem testova
  3. Videe sa objašnjenjem PRIMJENE rezultata testova u treningu
  4. Seminar UŽIVO (biti ćete obaviješteni o datumu)
  5. Praksa provođenja DIJAGNOSTIČKIH postupaka u Basic Gym One dvorani u Zagrebu
  6. Pristup zatvorenoj FACEBOOK GRUPI gdje možete postavljati sva pitanja vezana uz dijagnostiku sportaša i rekreativaca i primjenu u treningu
  7. KALKULATORE – za računanje i analizu rezultata
  8. Našu POTPORU (telefonski kontakt) ako trebate pomoć vezano uz mjerenja
Stalni UPDATE – seminar se redovito nadopunjuje sa novim videima sa novim testovima i objašnjenjima – stručne edukacije

Koji je cilj seminara?

Cilj seminara je da pomognemo svima trenerima da na osnovu naučenih dijagnostičkih postupaka podignu kvalitetu svoje usluge na viši nivo te na osnovu toga dobiju veći broj klijenata i povećaju zaradu.

Znanje dijagnostike je nešto što u današnje vrijeme moraju poznavati svi treneri koji žele provoditi treninge i nuditi uslugu na visokom nivou.

Prijavi se sada i obavijestit ćemo te kako da pristupiš
ONLINE seminaru te kada je termin seminara UŽIVO!